Právne upozornenie

Európska komisia poskytuje platformu pre online riešenie sporov, ktorú je možné nájsť na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nemáme v úmysle zúčastňovať sa na urovnávaní sporov pred orgánom pre riešenie sporov.